SAMENWERKING MET QUARTET GERHARD
Haren & Snaren heeft een nieuw zeer getalenteerd strijkkwartet onder zijn hoede genomen: het Spaanse Quartet Gerhard dat binnenkort de Masters-opleiding afsluit aan de Hochschule für Musik in Basel bij Rainer Schmidt (Hagen Quartet). Enkele maanden geleden kwamen we voor het eerst met hen in contact. Na enkele optredens in Nederland hebben we met hen afgesproken dat wij ons gaan inzetten voor ondersteuning bij het realiseren van een aantal 'projecten' op de weg naar de grote podia.
Archief

Ensembles
Contact
Doelstelling
Financiering
CvA & Bestuur
Nieuwsbrief 2018
Beste vrienden van Haren & Snaren

Het is al weer enige tijd geleden dat u werd geïnformeerd over de stand van zaken betreffende H&S. Bij brief van april 2017 hebben ondergetekenden namens de stichting u laten weten dat het plan was opgevat om naast de oorspronkelijke taken van H&S te streven naar een uitbreiding van de doelstellingen.
Kort gezegd kwam dat neer op het ondersteunen van daarvoor in aanmerking komende jonge talentvolle kamermuziekensembles door middel van noodzakelijk geacht professioneel advies (in cursusvorm) met betrekking tot loopbaan management, financiële en fiscale aspecten van het beroep van (kamermuziek) musicus e.d. H&S zou daarbij de rol van "makelaar" tussen inleiders en ensembles op zich nemen.

Recent is ons gebleken dat het verwezenlijken van zo'n ambitieuze doelstelling makkelijker gezegd is dan gedaan. Na ampel beraad hebben we dan ook besloten ervan af te zien.
Evenwel willen we H&S als instituut niet zomaar opgeven. Er is in het verleden te veel moois gedaan voor jonge musici om de naam en de goodwill in de toekomst onbenut te laten.

Dat alles heeft ons ertoe gebracht om de volgende weg in te slaan met H&S:
De stichting gaat zich in de toekomst richten op het verzamelen van financiële middelen ten behoeve van jonge talentvolle kamermuziekensembles en individuele musici ter ondersteuning van allerlei activiteiten die zij nodig hebben om in hun beloftevolle loopbaan ook werkelijk stappen te kunnen zetten. Met een modern woord: "crowdfunding" is waar we het dan over hebben. Bedoeld om bij voorbeeld een CD productie te ondersteunen, een masterclass te bekostigen, reiskosten te financieren, verzekeringspremies voor instrumenten te betalen.

Gelet op reeds opgedane ervaringen, zijn wij ervan overtuigd dat dit een grote kans van slagen heeft.
Dat betekent onder meer, dat we van u niet meer een vaste "vriendenbijdrage" per jaar zullen vragen, maar dat we u en andere muziekliefhebbers per project zullen benaderen met het verzoek om geldelijke steun. Die projecten zullen zorgvuldig worden geselecteerd en duidelijk worden toegelicht; over de afloop zult u uiteraard op de hoogte gesteld worden.

In 2017 hebben we bij voorbeeld het Delta Pianotrio en het Rus Kwartet ondersteund bij de Cd-productie en zullen binnenkort een financiële bijdrage leveren aan de Cd-opname van celliste Anastasia Feruleva en pianist Frank van de Laar.

Op deze wijze hopen wij de door onze voorgangers met zoveel liefde opgezette stichting een zinvolle toekomst te geven.
Eventuele suggesties uwerzijds zijn zeer welkom.

Met vriendelijke groet,

Hans Holthuis, voorzitter
Joseline de Vries-Krijger, secretaris/penningmeester
This website in English