Financiering ondersteuning en projecten

H&S verwerft de financiële middelen uit:

• Jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van H&S
Als Vriend draagt u bij:
€ 50 of meer per jaar als particulier
€ 250 of meer per jaar als bedrijf
• Giften, schenkingen, lijfrenten en legaten
Bekijk de fiscale aspecten
• Sponsoring van concrete projecten

Het realiseren van de eigen commerciële doelstellingenvan de sponsor speelt daarbij vanzelfsprekend een grote rol. Zo kan de sponsor werkelijk het verschil maken en krijgt hij er ook waarde voor terug.
U wilt het werk van H&S steunen?
Klik hier om een formulier te downloaden

Belangstellenden kunnen de jaarstukken opvragen bij het Secretariaat van de Stichting.

Haren & Snaren
Ensembles
Contact
Doelstelling
Financiering
CvA & Bestuur
This website in English